Voor Wie

Binnen Woonzorgboerderij Moriahoeve is er een ontmoetingscentrum met dagactiviteiten voor een brede groep mensen die een indicatie heeft voor (ZZP) begeleiding groep van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor de Wet Langdurige Zorg of een indicatie van de WMO van uw plaatselijke gemeente.

Te denken valt aan hen die moeite hebben hun dag goed in te richten, mensen die lijden aan dementie, of een psychiatrische aandoening.

Wat is het heerlijk voor mensen die een dagritme nodig hebben, voor mensen die gezelligheid zoeken, voor mensen die een nuttige bezigheid zoeken om bij Moriahoeve welkom te zijn!

Deze groep is welkom op de maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag!

Aanmelden kan via coordinator@moriahoeve.nl of telefoonnummer: 033-3030446 of 033-3030447

 

Design by ExCom 2011- disclaimer - Sitemap