Begeleiding

De deelnemers aan de dagactiviteiten worden begeleid door een creatieve begeleider, stagiaires en vrijwilligers. Er is voor iedereen aandacht en gelegenheid om te doen waar hij of zij plezier in heeft en een gevoel van nuttig zijn in ervaart.

Een begeleider van de dagopvang in Moriahoeve is een activiteitenbegeleider of een medewerker maatschappelijke zorg.

Deze medewerkers hebben het niveau van de kwaliteit van zorg die in Moriahoeve gewenst is. Zij kunnen een zorgleefplan op maat maken voor de deelnemers, zij kunnen hen begeleiden in een nieuw dagritme en hen bevestigen in de dingen die men kan, en rekening houden met de beperkingen.

Design by ExCom 2011- disclaimer - Sitemap