Arts Impression

Bewonersraad

 

Moriahoeve heeft een bewonersraad. Wettelijk is de benaming Clientenraad. 

De raad komt op voor de belangen van de bewoners en de cliënten van de dagbesteding. De raad heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten te behartigen, zowel wat betreft het wonen (het huuraspect) als wat betreft de verzorging en verpleging (het zorgaspect).

De raad adviseert de directie van de Moriahoeve, gevraagd en ongevraagd. Daartoe is er regelmatig overleg met de directie. Afspraken over de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement van de bewonersraad.
De raad bestaat uit vijf leden. Vier daarvan vertegenwoordigen bewoners, één de cliënten van de dagbesteding.

Belangrijk is dat de bewonersraad goed op de hoogte is van de situatie van de bewoners. Zijn er wensen of suggesties die voor de bewoners van belang zijn, neem dan contact op met een van de leden.

Karmel: Joke van t Hof

Jiftha: Elly Vonk

Gilboa: Ina van der Wal

Amana: Marijke Smeenk

Dagactiviteiten: vacature

Voorzitter: Jos van t Hof  - bewonersraad@moriahoeve.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by ExCom 2011- disclaimer - Sitemap